22.

31.01.2023

HOSTEL KLONDIKE

Vítejte milí Bajkujáci u tohoto článku :-), a dnes se jasně půjdeme podívat za nějakým zajímavým GARFFITI. Bude to rozhodně nevšední umístění, zpracování a tohle jsme zde ještě tedy neměli. Vyrazil jsem s projektem na výlet do hor a konkrétněji do Velké Úpy. Tohle místo může někdo znát i díky dříve pořádaným bajkovým závodům „Marosana End Of Season“, ale spíše Vám bude známé díky nedalekému městu Pec pod Sněžkou, a především díky samotné hoře - Sněžka - 1603 m.n.m. Spíše než o Velkou Úpu v tomto článku půjde o město Pec pod Sněžkou, protože tato budova leží přímo v jejím centru a nabízí tedy již podle názvu ubytování - Hostel Klondike. Pojďme si o této budově ještě před samotným článkem něco říci a tak si představit, co je to vlastně za objekt. Ona má tahle budova totiž celkem zajímavou historii.

V roce 1989 kdy tzv. „sametová revoluce“ ukončila působení a vládu KOMUNISTŮ v ČR, byla tato budova tenkrát „národním výborem“ schválena jako VÝVAŘOVNA pro ROH. Řekněme, že do roku 1995 tato vývařovna tak nějak fungovala a dalo by se říci, že naplňovala to, k čemu byla schválena. Po roce 1995 se tato veliká budova změnila spíše v DISKOTÉKU, která také své dobré období zažila jen pár let. Od roku 2000 do roku 2011, byla totiž tato diskotéka vyhlášena tím, že „tam se prostě nechodí“ a to díky své pověsti - někde v tomto období zde mohl být slyšen i název MEXX. O podnik nebylo moc postaráno, nebylo zde příjemné prostředí, vládla zde lehká zločinnost, drogy u barmanů a podobné. Poté nastalo období, které trvá až do dnešní doby a to je cca 10 letá šňůra. Diskotéka se změnila na MUSIC KLUB a díky tomu se dnes pořádají v širokém, a pestrém programu různé akce, koncerty, přednášky a rozjelo se období, které má pro lidi i tento objekt smysl. Dříve ještě než vznikl tento název KLONDIKE, tak zde měl být k vidění název HOSPODA NA PECI, která se nalézá v této době o několik desítek metrů dále. Díky tomu, že prý snad se měla bourat, měla být tedy přestěhována do těchto prostor. Nakonec se tak nestalo a HOSPODA NA PECI sídlí o něco dále, nese design pěkné a příjemné horské roubenky, a funguje úspěšně do dnes. HOSPODA NA PECI měla být přemístěna i proto, aby zde naplnila hodnotu stravovacího objektu. Co se týká samotné budovy hostelu, tak ta funguje od roku 2012, až s příchodem dosavadní majitelky. Nyní již přistupme tedy k hlavnímu tématu, a tím jsou vytvořená GRAFFITI na fasádě této budovy i uvnitř interiéru :-).

Uvedení maleb vezmu trošku ze široka a než se dostaneme k detailnějšímu pohledu, představme si vytvořené malby a budovu jako celek. Stavbu najdete tedy přímo v centru Pece pod Sněžkou a to můžete vidět na přiložené mapce. Když budete před budovou stát uvidíte nejdříve vytvořené GRAFFITI na levé boční stěně, které celkem výrazně okolí oslovuje a řekněme, že po pravé ruce uvidíte zadní, či nákladový prostor této budovy, kde svítí informační cedule HOSTEL. I tato část je touto streetovou tvorbou vyzdobena a najdete zde i venkovní pohodové posezení. Tuto zadní část můžete vidět na prvních 3fotografiích. Nás však nebudou zajímat tyto nákladové prostory, které jsou nyní upraveny na vchod do hostelu a letní posezení, ale přemístíme se právě k boční stěně, kde najdeme to hlavní, co se mi podařilo zachytit :-)  

Díky obrovské náhodě, která se stala při odjezdu z tohoto místa, tak jsem měl možnost zjistit veškeré informace o této budově (mohli jste se dočíst na začátku), ale také o tom, kdo tyto malby tvořil, co je to za umělce a vše kolem. Tou neuvěřitelnou náhodou byla situace, že jsem dokonce majitelku stopnul při cestě zpět, a tak jsem vše potřebné vyzvěděl :-). Malby tedy byli vytvořeny jak na venkovní fasádě budovy, v interiéru klubu, ale také i uvnitř hostelu. Tuto práci má na starosti umělec z okolí, či přímo města Poděbrady, říkající si GENO. Asi vás napadne, jestli vlastně veškerá GRAFFITI tvořil sám, protože ono toho je celkem dost a v tuto chvíli se trošku opravím. Je to tedy tvorba umělce s pseudonymem GENO a party lidí kolem tohoto člověka. Trošku jsem propátral internet a první asi oficiální známky jsem našel o tomto chlapíkovi z roku 2014. Je to datum založení facebookového profilu umělce a tak asi první veřejná zmínka. Popravdě to určitě tak nebude, protože s takovou tvorbou člověk začíná většinou již od puberty a tak se malování dle mého věnuje o něco déle. Zde je odkaz na krátké video, které vzniklo nejspíše při tvorbě interiéru klubu...https://fb.watch/ioDn9hVAaf/

Co se týká samotných maleb na venkovní boční zdi, tak je zde k vidění několik různých druhů malby a tak bych asi řekl, že každý tento obrázek je nejspíše vlastním znázorněním tvůrce, který se na výzdobě kolem i interiéru podílel. Mohu se mýlit a tak za informace, které nejsou pravdivé se omlouvám...těch bude doufám opravdu málo a nedůležité :-). Nebudeme zatím jednotlivé obrázky, které jsou celkově propojeny řešit, ale podívejme se na ně kompletně a dejme tomu i nějaký název. Protože se jedná o propojení několika různých menších graffiti maleb, tak tento obraz by se dal nazvat celkově jako MURAL ART. Je to vlastně velkoplošná malba či tvorba, která by v tomto podání parametry rozhodně MURAL ARTU splňovala. Pokud se právě v tomto směru mýlím a není to vlastně kreslený podpis tvůrců, tak to asi tvořil nejspíše jeden člověk, který zde vytvořil několik různorodých maleb, které vlastně dohromady tvoří jeden velký MURAL a možná i příběh.

Nyní již přistupme k článkům celé této velkoplošné malby samostatně a pojďme si říci, co vše je zakomponováno. Začneme malbou zleva, která mne upřímně udělala radost asi nejvíce. Není se ani čemu divit, protože vidět GRAFFITI KRAKONOŠE na horách, je prostě super :-) Jak i zmiňuji ve videu, tak je to snad první malovaný Krakonoš, kterého jsem za kariéru viděl a tak mne to opravdu udělalo radost. Další dílek tohoto velikého obrazu je pod Krakonošem nejspíše KYTARISTA, který hraje na svou elektrickou kytaru. Na tyto dva charaktery navazuje další a tím je pankující ROBOT s otevřenou hlavou, který si to pěkně užívá. Zde by se mohl možná i napojit malý příběh, který by zněl asi takto: Krakonoš si dal dobrou fajfku, kytarista k tomu zahrál na svou elektriku, a robotovi se to moc líbí a užívá si tuhle kombinaci :-D. Skrz tyto tři věcičky se příběh váže dále do hor, které jsou vytvořeny v pozadí a nad nimi letí OREL lovící HADA. Možná, že had se jen veze o kousek dál, ale to je jen otázka pro vesmír :-D. Spodní částí této malby se dostáváme k první ze dvou ženských postav, které jsou na zdi celkem výrazné. První, je tedy žena s ornamenty INKŮ nebo AZTÉKŮ za zády. Svým postojem dává jasně najevo, že to není žádná omáčka :-D. Vypadá to i na velmi pohledné děvče a tak je určitě dobře, že je zde tento charakter také namalován. Zde však příběh z této strany končí a setkává se zde s druhou linií, která plyne z pravé strany. Zde začíná příběh u letící hlavy v pravém horním rohu, která vysílá nějaké signály směrem k horám a to pomocí tužky. Dále tato hlava pomocí své ruky a prstu ukazuje na směr dále, kde navazuje linka směrem ke druhé ženské postavě, která tedy také vypadá jako dosti fešanda :-D a nejspíše ráda jezdí na snowboardu. Zde tato linie pokračuje bez přerušení, až se dojde k další tváři tohoto příběhu. Zde to vypadá, že je ztvárněn charakter nějakého muže, který se snaží tento příběh, který plyne překousnout a je zde nejspíše nějaký problém. Však může to i znamenat, že příběh zatím plyne celkem úspěšně, ale právě tento muž se snaží fajn linku příběhu zničit a vstupuje do role jako někdo, kdo něco chce a prostě mu asi pohoda druhých vadí. Možné jsou obě varianty „asi“, ale to je opět otázka pro vesmír :-D. No a obě tyto příběhové linky se setkávají právě pod drsně vystupující ženou s kšiltem, kde se tyto příběhy protínají. 

Jak jsem tuto malbu svým pohledem trošku rozebral musím říci, že těch příběhů, které by se k tomu dali připsat je opravdu mnoho. Pokud však nejsme zase až tací šťouralové, tak se určitě spokojíme s tím, že tahle zeď není žlutá od moči, ale můžeme zde vidět nápadité výtvory :-). Za takovou tvorbu můžeme jedině poděkovat, protože opravdu by tato zeď mohla vypadat dosti nevzhledně a zde máme alespoň náznak kultury. Pomalu ale jistě se blížíme ke konci tohoto článku, a tak jak to bývá zvykem vás ještě pozvu na video, které jsem k této reportáži natočil a potom se s Vámi již rozloučím.

To je dnes již opravdu vše a já jako vždy doufám, že se Vám povídání i video líbili, a že se spolu sejdeme zase příště u nějakého toho zajímavého průzkumu. Zdarec sprejec bajkujec a budu se těšit :-).